METÁR kisokos

Mi a METÁR?

A METÁR a „Megújuló és alternatív energiaforrásokból előállított hő- és villamosenergia-átvételi támogatási rendszer”, röviden a „Megújuló Energiák Támogatási Rendszere”.

A METÁR-t azzal a céllal hozta létre a magyar kormány, hogy ösztönözze a megújuló energiaforrásból történő villamos (és hő-) energia termelést, de oly módon, hogy az a lehető legkevésbé terhelje a végfelhasználókat.

Az Európai Bizottság 2020-as energiapolitikai célkitűzésében Magyarország a kötelezést meghaladóan 14,65%-os célt vállalt. A 2002-ben bevezetett KÁT* és a 2017. január 1-től érvényes METÁR rendszer egymással párhuzamosan, egymást kiegészítve támogatja a vállalások teljesülését.

* A 2002-ben bevezetett kötelező átvételi rendszer KÁP néven ismert, ezt váltotta fel 2008-ban a mai KÁT rendszer. A továbbiakban KÁT alatt a két rendszert együtt értjük.

Ki jogosult a METÁR rendszerbe való belépésre?

A 2017. január 1-től érvényes* METÁR rendszerbe történő belépésre kizárólag megújuló termelők jogosultak.

Megújulónak az alábbi energiaforrások számítanak:

 • Napenergia

 • Szélenergia

 • Termikus energiaforrások: légtermikus-, geotermikus- és hidrotermikus energia

 • Vízenergia

 • Biomassza

 • Biogáz

 • Egyéb nem nukleáris és nem fosszilis energiaforrás.

 

* A METÁR rendszer csak részlegesen lépett életbe, az EU bizottsági jóváhagyás még folyamatban van.

Mi a különbség a METÁR és a KÁT között?

A KÁT, azaz a „Kötelező Átvételi Rendszer” lényege, hogy bárki, aki megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert, nem saját felhasználásra villamos energiát termel, attól a Rendszerirányító (MAVIR) kötelezően átveszi és a szabadpiaci árnál magasabb, támogatott áron megvásárolja a villamos energiát. A kötelező átvétel feltételeit hosszú távú szerződésben rögzítik a felek. A fix átvételi árat évente kormányrendelet határozza meg, minden termelőre egységesen érvényes, de termelési módtól függően, vagyis más ár vonatkozik a nap, a szél, a biomassza stb. erőművekre.

A METÁR rendszerben megváltozott formában továbbra is megmarad a KÁT támogatás, erről a későbbiekben "METÁR-KÁT" néven írunk. 

Lényegi eltérés azonban, hogy a METÁR egy prémium típusú differenciált támogatási rendszer. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a megújuló energiaforrásból származó villamos energiát a termelők szabadpiaci körülmények között értékesítik és a megtermelt villamos energiával arányosan ártámogatásban, prémiumban részesülnek. Nincs változás a tekintetben, hogy az állam és a termelők között hosszú távú, legfeljebb 20 éves* megállapodás jön létre, azonban a villamos energia átvételi ára pályázati eljárás keretében kerül meghatározásra és minden termelő esetén egyénileg differenciált.

* A szerződés hatályát a beruházás megtérülésének ideje, a termelési mód és a szerződésben vállalt termelési mennyiség határozza meg, de nem lehet több, mint 20 év.

A KÁT és METÁR támogatási rendszer eltérő sajátosságait az alábbi táblázatban foglaltuk össze - a naperőművekre vonatkozóan:

Mi lesz a KÁT rendszerrel a jövőben?

A 2002 óta érvényben lévő „régi” KÁT rendszer - ill. annak 2008-ban bevezetett, módosított változata -továbbra is fennmarad a jelenlegi KÁT termelők részére, az érvényben lévő hosszú távú szerződések lejártáig. Új engedélykérelmeket azonban legkésőbb 2016. december 31-ig lehetett beadni a „régi” KÁT rendszerbe.

A 2017. január 1. után pályázó megújuló termelők már a METÁR rendszerbe pályáznak új kapacitás létesítésére, az ő esetükben az „új” METÁR-KÁT rendszer lesz érvényes.

Bármelyik KÁT rendszerből szabadon át lehet lépni a piaci Prémium rendszerbe, de a de visszalépés nem lehetséges.

Milyen támogatások érhetők el a METÁR rendszerben?

A METÁR rendszer összesen 4-féle támogatási típust határoz meg a megújuló termelők típusára, a beépített kapacitás méretére és a létesítés időpontjára tekintettel.

Fontos kiemelni, hogy az új rendszerben domináns prémium típusú támogatások mellett - megújult formában - tovább él a KÁT (METÁR-KÁT), amely ugyan 100%-ban hatósági átvételi árat biztosít, de a "régi" KÁT-hoz képest egy szűkebb termelői csoport számára. A hatósági átvételi ár évente indexált.

A támogatási típusokat és jogosultságokat az alábbi táblázatban foglaljuk össze:

Támogatás típusa Ki jogosult?
Új KÁT • 0,5 MW alatti új belépő kivéve szélerőmű
• Új technológiát az EU-ban elsőként alkalmazó ún. demonstrációs projektek
Zöld Prémium – Pályázat nélkül • 0,5 MW és 1 MW közötti új belépő (kivéve szélerőmű)
Zöld Prémium – Pályázattal • 1 MW feletti új belépő
• Szélerőművek mérettől függetlenül
Barna Prémium • Már működő és megtérült biomassza vagy biogáz erőművek (a MEKH-hez benyújtott termelői kérelem alapján)
Mi a különbség a „régi” és az „új” KÁT között?

A „régi” KÁT rendszerben az összes megtermelt zöld energiát a Rendszerirányító (MAVIR) maradéktalanul átvette a szerződött mennyiségben és áron. Az „új” METÁR-KÁT rendszer a megújuló termelők körét beépített kapacitás és energiaforrás szerint szűkíti, így a 2017. január 1. után engedélyezett megújuló termelők közül kizárólag az 500 kW alatti, nem szeles erőművek részesülnek METÁR-KÁT támogatásban. A szélerőművek és az 500 kW feletti új beépített kapacitású megújuló erőművek a prémium típusú differenciált támogatási rendszer szabályai szerint részesülnek támogatásban.

A másik lényeges eltérést a menetrendadás és a pótdíjazás szigorítása jelenti. A „régi” KÁT rendszerben a megújuló termelők napi menetrendadásra voltak kötelezve, az 500 kW alatti teremlők esetén a menetrendtől való eltérést a szabályozás nem büntette pótdíjjal. 2017. január 1. után a METÁR-KÁT naperőművek esetén továbbra is napi megmarad a napi menetrendadás, de 500 kW alatt napi 50%-os eltérés felett 5 Ft/kWh szabályozási pótdíjat kell fizetni.

A METÁR rendszerben érvényes menetrendezésről és pótdíjazásról részletesebben a "Hogyan alakul a menetrendezés és a kiegyenlítő energiadíj a METÁR rendszerben?" c. pont alatt olvashat.

Hogyan lehet jelentkezni a METÁR rendszerbe?

A METÁR rendszerbe a MEKH-nek benyújtott pályázat útján lehet jelentkezni 2017. január 1-től. A pályázati feltételek kidolgozása jelenleg még folyamatban van, erről a későbbiekben nyújt honlapunk részletesebb tájékoztatást.

Mekkora új kapacitásra lehet pályázni évente a METÁR keretében?

A METÁR rendszer keretében kiadható támogatott kapacitások mértékét miniszteri rendelet határozza meg, amely mindig 5 évre előre, éves bontásban maximálja keret mennyiségeket. A kiadható maximált kapacitás mértéke évente felülvizsgálatra kerül, de a tárgyévi keret a tárgyévben és azt megelőző évben már nem csökkenthető.

Mire pályázik az a megújuló termelő, aki METÁR pályázatot nyújt be?

A még hatályba nem lépett jogszabály alapján, a pályázatot benyújtó megújuló termelő két dologra pályázik egyidejűleg:

 • Létesítendő új termelési kapacitásra, vagyis, hogy hány MW-os erőművel hány MWh villamos energiát fog termeli a szerződés időtartama alatt

 • Támogatott árra, vagyis, hogy milyen áron ajánlja fel a megtermelt villamos energiát az országos villamos energia rendszer számára

A pályázati eljárásban a termelők a támogatott árra tett ajánlataik alapján versenyeznek egymással.

A pályázatokat a MEKH (Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal) bonyolítja le, aki a termelői ajánlatban szereplő árak alapján osztja el a éves kiadható kapacitásokat a pályázók között.

Hány évre szóló szerződés jön létre a METÁR keretében?

A szerződés hatályát a beruházás megtérülésének ideje, a termelési mód és a szerződésben vállalt termelési mennyiség határozza meg, de nem lehet több, mint 20 év.

A támogatás időtartamát csökkentik különösen a beruházási támogatások, az adókedvezmények és a térítés nélkül kapott ÜHG (üvegházhatású gáz) kibocsátási egység megtakarításából származó haszon.

Mi alapján számítják ki a prémium támogatás mértékét?

A prémium mértékét a támogatott ár és a referencia piaci ár különbsége határozza meg. Vagyis:

Referencia piaci ár + Prémium = Támogatott ár

A referencia piaci ár az időjárás-függő nap- és szélerőművek esetén a HUPX DAM* alapján, az adott termelési típusra számított súlyozott havi átlagár.

Más termelési mód esetén a referencia piaci ár a HUPX DAM havi BL ár**.

A prémium számítást az alábbi egyszerűsített naperőműves példán szemléltetjük:

 • Napenergia termelésre súlyozott havi HUPX DAM átlagár: 12 Ft/kWh

 • Termelő által a pályázatban elnyert támogatott ár: 30 Ft/kWh

Ebből eredően:

 • MAVIR által fizetett prémium összege: 18 Ft/kWh

*A HUPX a magyar energiatőzsde, a DAM (Day-Ahead-Market) pedig egy tőzsdei termék, a Másnapi Aukciós Piac.
** BL, a Base Load ár: az adott naptári nap minden órájában azonos teljesítmény.
Hogy alakul a KÁT és a pályázat nélküli Zöld Prémium bázisára?

A megújuló energiaforrásból nyert energiával termelt villamos energia kötelező átvételi bázisára ("új" METÁR-KÁT ár), valamint a pályázati eljárás alá nem tartozó Zöld Prémium támogatott bázisára a következők szerint alakul:

Napenergiával termelt villamos energia kötelező átvételi (METÁR-KÁT) bázisárai Ft/kWh:

 • Csúcsidőszak 31,77

 • Völgyidőszak 31,77

 • Mélyvölgy időszak 31,77

Minden egyéb, nem napenergiával villamos energia kötelező átvételi (METÁR-KÁT) bázisárai Ft/kWh:

 • Csúcsidőszak 35,50

 • Völgyidőszak 31,77

 • Mélyvölgy időszak 12,96

A pályázati eljárás alá nem tartozó Zöld Prémium típusú támogatás támogatott bázisára:

 • 31,77 Ft/kWh.

Indexálás: évente, KSH fogyasztói árindex – 1% alapján.

Mi a MAVIR szerepe a METÁR rendszerben?

A KÁT mérlegkört és a METÁR elszámolási rendszert a MAVIR KÁT mérlegköre működteti (továbbra is).

A "régi" KÁT és az "új" METÁR-KÁT rendszerben működő valamennyi termelő a MAVIR mérlegkörébe tartozik, így azok mérlegköri és elszámolási feladatait is a MAVIR mérlegkör látja el. METÁR piaci Prémium rendszer esetében a megújuló termelők piaci mérlegkörben vannak, de továbbra is a MAVIR mérlegkör végzi az elszámolást és a támogatási összeg kifizetését.

Mi biztosítja a KÁT és a METÁR rendszer pénzügy fedezetét?

A KÁT és METÁR rendszer pénzügyi fedezetét a villamos energia árában fizetendő KÁT támogatási díjtétel biztosítja.

A rezsicsökkentési program keretében a kormány 2013-ban mentesítette a lakossági villamos energia fogyasztókat a KÁT díj megfizetésétől, így a lakossági felhasználókat nem terheli ez a díjtétel; minden más típusú fogyasztó azonban továbbra is részt vállal a KÁT és METÁR rendszer finanszírozásában.

A prémium támogatás pénzügyi fedezetét változatlanul a MAVIR szedi be a mérlegkör felelősöktől „pénzeszköz” formában.

Hogy alakul a menetrendezés és a kiegyenlítő energiadíj a METÁR rendszerben?

A villamos energia rendszer egyensúlyának fenntartása és kiszámíthatóságának növelése érdekében a megújuló termelők minden esetben kötelesek előzetes termelési menetrendet adni a mérlegkör felelősnek.

A menetrendadás mellett mind a „régi” KÁT, mind az „új” METÁR-KÁT pótdíjakat, a METÁR piaci Prémium rendszerében ún. kiegyenlítő energiadíjat számol fel, amennyiben a termelők eltérnek a megadott menetrendtől.

A menetrendezéssel szemben támasztott követelményeket és a kiegyenlítő energiadíj mértékét az alábbi táblában foglaltuk össze:

Támogatás típusa Követelmény Pótdíjazás / Kiegyenlítő energiadíj
Régi KÁT Napi menetrendadás megléte 7 Ft/kWh elmaradás esetén
Új KÁT - Biomassza Napi mennyiségi eltérés >5% 5 Ft/ kWh-ot fizet az eltérésre
Új KÁT - Biogáz Negyedórás mennyiségi eltérés > 20% 5 Ft/ kWh-ot fizet az eltérésre
Új KÁT – naperőmű, vízerőmű Napi mennyiségi eltérés > 50% 5 Ft/ kWh -ot fizet az eltérésre)
Új KÁT – minden más termelő Negyedórás mennyiségi eltérés > 5% 5 Ft/kWh-ot fizet az eltérésre
Prémium támogatás Negyedórás menetrend-tartás zéró tolerancia mellett Kiegyenlítő energia elszámolás a Kereskedelmi Szabályzat szerint

Megjegyzések:

 • KÁT mérlegkörben összevont menetrendadás lehetséges

 • Virtuális erőmű már tartalmazhat különböző technológiájú kiserőműveket

Milyen előnyöket kínál a VPP Virtuális Erőműve a megújuló termelőknek?

A VPP virtuális erőműve saját mérlegkört működtet, és mérlegkör felelősként leveszi a menetrendezés és a termelésirányítás gondját a megújuló termelők válláról, ezáltal csökkentve a kiegyenlítő energia költségeket.

15 év energetikai tapasztalatára építve, a VPP virtuális erőműve – élve az új jogszabályi lehetőségekkel – már a közeljövőben alkalmassá válik arra, hogy különböző technológiájú kiserőműveket fogjon össze saját mérlegkörébe, kiszabályozza a menetrendtől való eltéréseket és ezzel csökkentse az időjárásfüggő termelők kiegyenlítő energia kockázatát.

Naperőmű ajánlatot kérek

Felgyorsíthatja az ajánlatkérést, ha kitölti és elküldi nekünk a műszaki adatlapot.

naperomu@vpp.hu

Helyszínrajz és térképek csatolásával még pontosabb ajánlatot tudunk adni.

Adatlap letöltése (PDF, 3.43 MB)

Kapcsolat

Kőrös Gábor
Naperőmű üzletág vezető