Jogi nyilatkozat

Az Ön által látogatott weboldalt a VPP Energy Zrt. működteti.

A weboldal üzemeltetőjének részletes adatai:

Cégjegyzékszám:  01-10-046703
Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-70083/2013
Székhely: 1113 Budapest, Bocskai út 134-146. C. ép. 3. em.
Levelezési cím: 1518 Budapest, Pf.: 65.
Telefonszám: +36 1 796 66 66
Faxszám: +36 1 796 02 32
E-mail: info@vpp.hu

A weboldal használatával a jelen szabályzatban leírt használati feltételek automatikusan elfogadottaknak tekintendők, ezért kérjük, hogy azokat figyelmesen tanulmányozza át.

Amennyiben további kérdése van weboldalunkkal kapcsolatban, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot elérhetőségeink valamelyikén.

Alapfogalmak

Személyes adat:

az érintettel kapcsolatba hozható adat (különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret), valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

Hozzájárulás:

az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

Adatkezelés:

az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése.

Általános felhasználási feltételek

A VPP cégcsoport célja, hogy a honlapján pontos és teljeskörű információk jelenjenek meg a cégcsoport tevékenységével kapcsolatosan. Felhívjuk a Felhasználók figyelmét azonban arra, hogy a VPP cégcsoport weboldalán közzétett információk és adatok, tájékoztató jellegűek és azok akár a VPP cégcsoport döntésétől, akár a külső hivatkozás üzemeltetőjének a döntésétől függően változnak/változhatnak. Erre tekintettel a VPP cégcsoport nem vállal felelősséget az elérhető információk, adatok pontosságáért és teljeskörűségéért.

Jelen honlapon olyan egyéb webhelyekre vezető hivatkozások és linkek találhatók, amelyeket más szolgáltató üzemeltet. Ezen linkeken keresztül elért adatok és információk felhasználásáért, illetve a más szolgáltató által üzemeltetett weboldalak működéséért és tartalomváltozásáért a VPP nem vállal felelősséget.

A fentieknek megfelelően a Felhasználók a VPP cégcsoport honlapjait kizárólag a saját felelősségükre látogathatják és használhatják. A VPP a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően, azok keretei között kizár minden felelősséget, amely a weboldal működtetésével kapcsolatban a felhasználóval szemben felmerülhet.

Adatkezelés és adatvédelem

A Felhasználók személyes adatainak a védelme kifejezetten fontos a VPP cégcsoport számára. A VPP cégcsoport honlapjának a működése és az azon elérhető valamennyi tartalom összhangban van a magyar adatvédelmi jogszabályokkal.

Személyes adatok kezelése

VPP az Ön személyes adatait arra használja, hogy megválaszolja kérdéseit, feldolgozza megrendeléseit, és biztosítsa a kedvezményes ajánlatokhoz vagy hírlevelünkhöz és speciális információkhoz való hozzáférést. 

A VPP kizárólag abban az esetben tárol személyes adatokat Önről, ha Ön ezeket az adatokat kifejezetten rendelkezésére bocsátja, azaz például információt kér, rendezvényre vagy elektronikus hírlevelekre iratkozik fel, ajánlat adás iránti kérelmet nyújt be, illetve a VPP által végzett felmérésben vesz részt. VPP a tudomására jutott személyes adatot kizárólag az adatvédelmi szabályzatban meghatározott cél érdekében és kizárólag a cél eléréséhez szükséges mértékben és ideig kezeli.

Adatainak megadásával Ön hozzájárul ahhoz, hogy VPP a megadott adatait nyilvántartsa és kezelje mindaddig, amíg Ön kifejezetten nem kezdeményezi adatainak törlését és a törlés törvényben meghatározott feltételei fennállnak.

VPP garantálja, hogy személyes adatait nem értékesíti harmadik félnek, valamint hogy személyes adatait semmilyen módon nem teszi hozzáférhetővé harmadik félnek értékesítés céljára.

Automatikusan rögzített információ (nem-személyes adatok)

Szervereink a weblapra történő belépéskor automatikusan regisztrálják felhasználóink IP-címét, az általuk használt operációs rendszer és böngészőprogram típusát és néhány más információt. Ezeket az információkat kizárólag személyhez nem kapcsolható módon, összesített és feldolgozott (aggregált) formában hasznosítjuk, szolgáltatásaink esetleges hibáinak kijavítása, minőségük javítása érdekében, valamint statisztikai célokra. Az IP-cím és a naplófájl egyes esetekben személyes adatnak minősülhet.

Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Az adatokhoz kizárólag a VPP fér hozzá.

Cookie-k

Egyes szolgáltatásaink egyedi azonosító fájlt, úgynevezett cookie-t helyezhetnek el felhasználóink számítógépén. Ennek megtörténtéről Ön az üzemeltetőtől nem kap külön értesítést. A cookie-k kizárólag a felhasználók technikai azonosításának megkönnyítését és az oldal minél magasabb színvonalú működését szolgálják, azokat más célra a VPP nem veszi igénybe.

A cookie-t a Felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű. A cookie-fogadás felhasználói tiltása – amelynek pontos módjáról böngészőjének útmutatója ad eligazítást - szolgáltatásaink igénybevételének nem akadálya.

Spamming, elektronikus reklám levelek

Az IP címek kivételével a felhasználók egyedi elérésére alkalmas adatokat (például e-mail címeket) nem gyűjtünk. Kéretlen tájékoztató anyagokat nem küldünk, a weblap használata során esetlegesen keletkező személyes adatokat nem kapcsoljuk össze a felhasználóról rendelkezésünkre álló más adatokkal.

Analitika

VPP tájékoztatja a Felhasználót, hogy a cégcsoport honlapjain a Google Analytics webes elemzési szolgáltatást használja. A Google Analytics működéséről a következő weboldalon részletesen tájékozódhat: 

Link

Amennyiben a VPP cégcsoport által kezelt adataival kapcsolatban bármilyen kérdése, kételye van, illetve adataival kapcsolatban felvilágosítást kér, ezt megteheti az alábbi elérhetőségeken:

E-mail: info@vpp.hu
Levelezési cím: VPP Energy Zrt. 1518 Budapest, Pf.: 65.

Szerzői jogok

A VPP cégcsoport honlapján elérhető valamennyi név (megnevezés), logó, grafika, térkép, kép, videó, tájékoztató, elemzés, szakmai vagy tudományos tanulmány és minden egyéb információs anyag, illetve letölthető dokumentum szerzői jogi védelem alatt áll.

A VPP cégcsoport honlapjain fellelhető bármely tartalom részben vagy egészben történő és a saját személyes használatot meghaladó vagy attól eltérő célú használata - így különösen annak tárolása, másolása, kinyomtatása, terjesztése, átruházása - kizárólag a VPP cégcsoport előzetes írásbeli hozzájárulásával történhet.

Nem minősül a jelen pontban foglalt engedélyköteles tevékenységnek a VPP cégcsoport tulajdonát képező egyes reklámanyagok (prospektusok, tájékoztatók, videók) közösségi oldalakon (a teljesség igénye nélkül pl.: youtube, facebook, twitter, stb.) történő megosztása.

Védjegyek

A VPP cégcsoport honlapján szereplő logók, ábrák, megjelölések, márkanevek bármilyen célú felhasználása, rögzítése, másolása, terjesztése, átruházása kizárólag a VPP cégcsoport előzetes írásbeli hozzájárulásával történhet.