K+F program

A VPP Magyarország Zrt. 650 millió forint keretösszegű kutatásfejlesztési programot indított azzal a céllal, hogy alkalmassá tegye meglévő virtuális erőművét az időjárásfüggő nap- és szélerőművek szabályzására. A fejlesztést az magyar állam 321,72 millió forinttal támogatta.


Az elmúlt években számos virtuális erőmű jelent meg a hazai és a nemzetközi piacon, de ezek a megoldások főként a kapcsolt (CHP/CCHP) és biogáz kiserőművekre koncentrálnak. A változó termelési intenzitású, decentralizált, időjárásfüggő termelők rendszerbe integrálása azonban még egyetlen hazai virtuális erőmű esetén sem megoldott.


Az időjárásfüggő megújuló energiatermelés nagyarányú térnyerése révén keresetté váltak azok a megoldások, amelyek képesek hatékonyan támogatni az energia rendszerek egyre komplexebb működését és nagy rugalmassággal biztosítják ezek egyensúlyát, erősen változékony termelési intenzitás mellett is. Ennek köszönhetően a virtuális erőművek mára a figyelem középpontjába kerültek. Jövőbeli potenciáljuk azonban attól függ, hogy képeseke-e rugalmas, megbízható és fenntartható megoldást kínálni a megújuló termelők rendszerintegrációjára.


A VPP Magyarország Zrt. 2011 őszén elsőként jelent meg a hazai piacon akkreditált virtuális erőmű szolgáltatásával. Az akkori fejlesztés világviszonylatban is úttörő üzleti és műszaki innovációnak bizonyult, ami kiállta az idő próbáját. 2016-ban a VPP azzal a céllal indította el új virtuális erőmű fejlesztési programját, hogy az eredeti célkitűzéseivel összhangban most is piacvezetőként kínáljon megoldást a megsürgetőbb rendszer szintű energetikai kihívásokra.


A 650 millió forint keretösszegű K+F program célja egy olyan virtuális erőmű megoldás fejlesztése, amely egyedülálló módon képes akár több száz megújuló termelőt üzemirányítási szempontból egy központ alá rendezni, oly módon, hogy azokat nemcsak „befogadja”, hanem automatizáltan optimalizálja is termelésüket. Az optimalizáció lényege, hogy az erőművek a saját gazdasági optimum pontjukon tudnak üzemelni, figyelembe véve a menetrendi kötelezettségeket és a kiegyenlítő energia költségeket.


Emellett a VPP célul tűzte ki a nap- és szélerőművek szekunder szabályozásban való részvételét. Ezzel a VPP hozzáférést biztosít majd olyan alternatív piaci lehetőségekhez, melyet az egyes megújuló termelők nem vagy csak jelentős költséggel tudnának igénybe venni. A VPP fejlesztői különös gondot fordítanak a fejlesztés folyamán az időjárás előrejelzés pontosítására, az előjelzési hibák és szórások vizsgálatára.


A 2 éves fejlesztési program megvalósításához a VPP Magyarország Zrt. 321,72 millió forint állami támogatást nyert el a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap „Vállalatok K+F tevékenységének támogatása” pályázata keretében, az „Időjárásfüggő, decentralizált, megújuló energiára épülő erőművek szekunder szabályozására alkalmas virtuális irányítási központ fejlesztése” címen.