K+F program

A VPP Energy Zrt. 650 millió forint keretösszegű kutatásfejlesztési programot indított 2017. január 2-án azzal a céllal, hogy alkalmassá tegye meglévő virtuális erőművét az időjárásfüggő termelő berendezések szabályzására. A KFI_16-1-2016-0025 számú projekt a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból biztosított 321 millió forintos támogatással, "A Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása" pályázati program finanszírozásában valósult meg, 2017. január 2. és 2018. december 31. között.
Az NKFI alapból megvalósuló program
Az elmúlt években számos virtuális erőmű jelent meg a hazai és a nemzetközi piacon, de ezek a megoldások főként a kapcsolt (CHP/CCHP) és biogáz kiserőművekre koncentrálnak. A változó termelési intenzitású, decentralizált, időjárásfüggő termelők rendszerbe integrálása azonban még egyetlen hazai virtuális erőmű esetén sem megoldott.
Az időjárásfüggő megújuló energiatermelés nagyarányú térnyerése révén keresetté váltak azok a megoldások, amelyek képesek hatékonyan támogatni az energia rendszerek egyre komplexebb működését és nagy rugalmassággal biztosítják ezek egyensúlyát, erősen változékony termelési intenzitás mellett is. Ennek köszönhetően a virtuális erőművek mára a figyelem középpontjába kerültek. Jövőbeli potenciáljuk azonban attól függ, hogy képeseke-e rugalmas, megbízható és fenntartható megoldást kínálni a megújuló termelők rendszerintegrációjára.
A VPP Magyarország Zrt. 2011 őszén elsőként jelent meg a hazai piacon akkreditált virtuális erőmű szolgáltatásával. Az akkori fejlesztés világviszonylatban is úttörő üzleti és műszaki innovációnak bizonyult, ami kiállta az idő próbáját. 2016-ban a VPP azzal a céllal indította el új virtuális erőmű fejlesztési programját, hogy az eredeti célkitűzéseivel összhangban most is piacvezetőként kínáljon megoldást a megsürgetőbb rendszer szintű energetikai kihívásokra.
A 650 millió forint keretösszegű K+F program célja egy olyan virtuális erőmű megoldás fejlesztése volt, amely egyedülálló módon képes akár több száz megújuló termelőt üzemirányítási szempontból egy központ alá rendezni, oly módon, hogy azokat nemcsak „befogadja”, hanem automatizáltan optimalizálja is termelésüket. Az optimalizáció lényege, hogy az erőművek a saját gazdasági optimum pontjukon tudnak üzemelni, figyelembe véve a menetrendi kötelezettségeket és a kiegyenlítő energia költségeket.
Emellett a VPP célul tűzte ki a nap- és szélerőművek szekunder szabályozásban való részvételét. Ezzel a VPP hozzáférést biztosít majd olyan alternatív piaci lehetőségekhez, melyet az egyes megújuló termelők nem vagy csak jelentős költséggel tudnának igénybe venni. A VPP fejlesztői különös gondot fordítanak a fejlesztés folyamán az időjárás előrejelzés pontosítására, az előjelzési hibák és szórások vizsgálatára.
A 2 éves fejlesztési program 2018.12.31-én véget ért. A VPP Energy Zrt. 321,72 millió forint állami támogatással sikeresen megvalósította az Időjárásfüggő, decentralizált, megújuló energiára épülő erőművek szekunder szabályozásra alkalmas virtuális irányítási központ fejlesztése" tárgyában indított K+F projektjét.